Home » Groepen

Tintels (jongens en meisjes van 6 - 8)

Klik hier om een tekst te typen.

Charlotte Moreau: 0496 79 58 52                        Charlotta Mosemba : 

Speelkwiks (meisjes 8-12)

Juliette Moreau: 0470 21 97 95                              Lena De Nys: 0489 39 35 33 

speelrakkers  (jongens 8 - 12)

Sam Agniel: 0474 81 61 88

                                Basma Boutachali: 0488 90 78 58 

Tito

 

 

 

Asma Bah: 0488 03 50 98                 Laure Vander Donckt: 0475 66 92 65             Elie Agniel: 

Keti (jongens en meisjes van 14-15)

Rachel Mosemba: 0487 60 03 49                                              Mattias Vindevoghel : 0470 38 15 71 

aspi (jongens en meisjes 16 - 18 )

Margot Prist: 0495 04 62 39                                 Elena Llamas Bravo : 0474 08 20 81 

Groepsleiding

Klik hier om een tekst te typen.

Klik hier om een tekst te typen.

Sam Agniel:  0474 81 61 88                                           Margot Prist: 0495 04 62 39

VOLWASSEN BEGELEIDers 

Ilke Weyers: 0474 89 75 74          Christophe Asselman: 0473 37 93 01