Home » Algemene info

Algemeen

Chiro Sint-Anneke (a.k.a. "Stanneke")  is een multiculturele en interactieve jeugdbeweging waar meisjes en jongens van 6 tot 18 jaar op zaterdag aan leuke activiteiten kunnen deelnemen. Deze activiteiten worden in elkaar gestoken door de leiding, een groep enthousiastelingen die zich inzetten voor deze Chiro.

Tijdens het jaar krijgt u elke maand, op zaterdag of thuis, een krantje opgestuurd via de post of via mail waarin steeds duidelijk staat vermeld wanneer het al dan niet Chiro is. Dit vindt u ook terug hier: krantjes. Dit ook steeds per groep apart, dus er kunnen soms verschillen zijn tussen de verschillende groepen!

De groepen zijn onderverdeeld per leeftijd en voor de kinderen van 8 tot 12 ook per geslacht.

Doorheen het jaar is er ook steeds een Minibivak (weekend weg met de leden), een Spaghettifeest, Dag aan Zee (eind juni) én het hoogtepunt, een spetterende tiendaagse: HET KAMP. Ook deze evenementen worden steeds op tijd en via brieven, in het krantje en andere media zoals bijvoorbeeld onze Facebook-pagina naar u doorgestuurd!

 

Chiro Sint-Anneke (a.k.a. Stanneke) est un mouvement de jeunesse multiculturel et interactif où les filles er garçons de 6 à 18 ans peuvent participer à de chouettes activités chaque samedi. Ces activités sont organise par les chefs, un groupe de volontaires qui s'engagent pour le Chiro.

Pendant l'année vous recevrez chaque mois un "journal" dans lequel les activités de chaque group seront décrites et quand il n'y à pas d'activités. Vous pouvez aussi retrouver ces "journaux" dans la rubrique: krantjes. Les groupes sont divisé par age et pour les enfants de 8 à 12 ans aussi divisé pas sexe.

Pendant l'année nous organisons aussi un minibivoua (un week-end avec les enfants), une fête spaghetti, une journée à la mer (fin juin) et le point culminant de l'année: le CAMP. Ces événements sont vous seront toujours annoncé largement à l'avance via de lettres, les "journaux" et d'autres medias comme notre page Facebook.

 

In het kort / En court:

Wanneer/Quand: zaterdag van 14u tot 18u / samedi de 14h à 18h

Waar/Où: Felix Vande Sandestraat 15, 1081 Koekelberg / Rue Felix Vande Sande 15, 1081 Koekelberg

Voor wie/Pour qui: voor iedereen van 6 tot 18 jaar die een leuke namiddag wil beleven / pour tous les enfants de 6 à 18 ans 

Hoeveel kost het? / Combien est-ce que cela coûte?: €20 voor een heel jaar! / 20€ pour toute l'année!

 

We houden ons inschrijvingsgeld laag om iedereen te mogelijkheid te geven om naar de Chiro te kunnen komen.

Natuurlijk vragen we daarnaast af en toe nog om geld mee te nemen voor minibvak of om te gaan zwemmen, bijvoorbeeld.  

 

Nous gardons nos frais d'inscription bas afin de donner la possibilité à toutes et à tous de venir au Chiro et de profiter de nos chouettes activités.

Evidemment, nous demandons de temps en temps encore de l'argent pour le minibivouac, ou pour aller nager par exemple.